Contact us

البصرة – شارع الجزائر – مجمع سما العباسية الطبي
قرب وزارة الخارجية
AL Basra – ALjazaer Street – Sama AL Abaseya
Medical Center – Neer Ministry of Foreign Affairs
+964 780 20000 27
——
بغداد – الكرادة – شارع 62
Baghdad – AL Karadah – Street NO 62
+964 780 10009 53
——
اربيل – شارع رقم 100
Arbil – Street NO-100
+964 770 89 55554

E-mail: info@al-jareh.com